Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
41-800 Zabrze
(32) 37 32 381 / (31) 271 63 35
Email: chirurgia@sum.edu.pl

Zajęcia dla studentów RM III rok

Pielęgnacja ran i odleżyn (ćwiczenia)

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w kolejnych tygodniach zajęcia będą się odbywały droga elektroniczną.

 

Poniżej zamieszczamy tematy, które obowiązują Państwa do zaliczenia ćwiczeń.

 

Część z poniższych tematów zdążyliśmy już zrealizować, jednak podajemy wszystkie ze względu na to, że niektóre osoby były na pojedynczych zajęciach nieobecne, a zapoznając się z obowiązującymi zagadnieniami będą mogły razem ze wszystkimi przystąpić do zaliczenia końcowego.

 

1. Obrażenia otwarte – rany

2. Podział ran:

a) głębokość: powierzchowne, głębokie,

b) czynniki uszkadzające: uraz mechaniczny, uraz termiczny,

c) rodzaje ran:

- otarcia i zadrapania,

- cięte,

- tłuczone,

- rąbane,

- miażdżone,

- kłute,

- kąsane: profilaktyka wścieklizny,

- zatrute: leczenie ukąszeń,

- szarpane,

- płatowe,

- postrzałowe,

d) uszkodzenia i powikłania: rany proste, rany złożone, rany powikłane.

3. Rany zakażone:

ryzyko zakażenia rany: rany czyste, rany czyste-skażone, rany skażone, brudne, rany zastarzałe

4. Gojenie się ran:

a) czynniki wpływające na gojenie się rany:

- miejscowe,

- ogólne,

b) sposoby gojenia się ran: rychłozrost, ziarninowanie,

c) fazy gojenia się rany:

- wysiękowa,

- ograniczenie stanu zapalnego i oczyszczanie rany,

- proliferacyjna,

- przebudowy.

5. Leczenie ran:

a) cele główne:

- zatrzymanie krwawienia,

- ochrona przed zanieczyszczeniem i wtórnym zakażeniem,

- zabezpieczenie przed rozwojem wstrząsu: wstrząs hipowolemiczny i wstrząs bólowy,

b) pierwotne wycięcie rany,

c) pierwotny (doraźny) szew rany,

d) szew pierwotny odroczony,

e) szew wtórny,

f) przeciwskazania do szycia rany,

g) wskazania do antybiotykoterapii,

h) wskazania do sączkowania lub drenowania ran.

6. Leczenie ran urazowych:

a) profilaktyka tężca,

b) profilaktyka i leczenie zgorzeli gazowej.

7. Wskazania do przetaczania krwi i preparatów krwi

8. Rany przewlekłe i owrzodzenia:

- owrzodzenia żylne,

- niedokrwienne owrzodzenia tętnicze,

- stopa cukrzycowa,

- owrzodzenia w zapaleniach naczyń.

9. Opatrunki chirurgiczne

10. Odleżyny:

a) klasyfikacja odleżyn – stopień I –IV

b) profilaktyka odleżyn,

c) leczenie odleżyn:

- oczyszczenie odleżyny,

- terapia podciśnieniowa.

 

Zalane materiały dydaktyczne:

- Wojciech Noszczyk „Chirurgia. Repetytorium” str. 250-262

- portal youtube

materiały instruktażowe dotyczące:

- opatrywania ran przewlekłych,

- zapobiegania i pielęgnacji odleżyn,

- stosowania specjalistycznych opatrunków różnych firm takich jak opatrunki hydroaktywne,
z absorbentami, ze środkami antybakteryjnymi (srebro), z opaskami uciskowymi,

- materace, poduszki przeciwodleżynowe,

- ochraniacze na miejsca narażone na występowanie odleżyn (pięty, stopy, łokcie),

- preparaty ochronne do skóry zapobiegające powstawaniu odleżyn,

- opatrunki podciśnieniowe (VAC),

- zastosowanie larw muchy w leczeniu przewlekłych ran,

- leczenie w komorach hiperbarycznych.

 

Na chwilę obecną nie wiemy jak długo będą odbywały się zajęcia w formie elektronicznej.

W związku z tym, że zajęcia odbywają się aż do 27.04.2020 prosimy na bieżąco o zapoznawanie się
z powyższymi tematami. O formie dalszej części ćwiczeń i sposobie zaliczenia ćwiczeń poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.