Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. M. Skłodowskiej - Curie 10
41-800 Zabrze
(32) 37 32 381 / (31) 271 63 35
Email: chirurgia@sum.edu.pl

O nas

Informacje o katedrze

KATEDRA I ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ, BARIATRYCZNEJ I MEDYCYNY RATUNKOWEJ? 

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu nawiązuje tradycjami do Kliniki Chirurgii powstałej w 1951 r. Zabrzu. Kierownikiem Kliniki zlokalizowanej w PSK nr 2 w Zabrzu, (którego pierwszym dyrektorem był dr Tadeusz Lakomy) przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 10, został prof. dr hab. Witold Trawiński. W 1955 r. Klinika została przeniesiona do Bytomia, zmieniając nazwę na III Klinikę Chirurgii. W tym czasie (1954/1955) powstała I Klinika Chirurgii pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Szyszko, która otrzymała pomieszczenia zajmowane dotychczas przez Klinikę prof. Witolda Trawińskiego w PSK nr 2 w Zabrzu. Z prof. Stanisawem Szyszką pracowali wówczas późniejsi profesorowie: Tadeusz Paliwoda, Zygmunt Górka, Kazimierz Czyżewski, Stanisław Ziarek oraz Klaudiusz Karowiec. W 1964 r. klinika przejęła część pomieszczeń PSK nr 1 w Zabrzu, które przed przeniesieniem do Katowic zajmowała II Katedra i Klinika Chirurgii. W latach pięćdziesiątych z kliniki wydzielono pierwszy na Śląsku Pododdział Torakochirurgiczny, a w 1967 r. Pododdział Chirurgii Plastycznej kierowany przez dr Edmunda Kozłowskiego. W końcu 1969 r. I Klinika Chirurgii, z wyjątkiem Oddziału Chirurgicznego, zrezygnowała z pomieszczeń w PSK nr 2 i przeniosła się do PSK nr 1 w Zabrzu. Budynek przejął Szpital Miejski nr 2, jednak w dalszym ciągu był on również bazą dydaktyczną dla studentów stomatologii. W 1972 r. powstał Wojewódzki Ośrodek Kardiologii, którego dyrektorem do 1976 r. (do śmierci) był prof. Adam Wolański, a następnie w latach 1976-1984 prof. Stanisław Pasyk. W 1976 r. Oddział Chirurgiczny został przekształcony w Klinikę Kardiochirurgiczną, której kierownikiem mianowany został prof. (wówczas doc.) Tadeusz Paliwoda. Funkcję tę pełnił aż do śmierci - do 1981 r. Po śmierci prof. Tadeusza Paliwowy obowiązki kierownika kliniki (pod nadzorem prof. Stanisława Szyszko) przez krótki czas pełnił dr Stanisław Woś, a następnie doc. Jolanta Dobosz. W 1984 r. zmieniono profil naukowo-badawczy i leczniczy oraz nazwę na II Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyń, a jej kierownictwo objął prof. dr hab. Marian Pardela. Od 1998 r. w związku z przejęciem szpitala przez województwo, klinika zmieniła nazwę na: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Od września 2003 r. w związku ze zmianą profilu naukowo-badawczego i leczniczego ponownie zmieniono nazwę ośrodka na Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Operacyjnego Leczenia Otyłości. Od 1 października 2005, w związku z przejściem na emeryturę Prof. Mariana Pardeli, kierownictwo jednostki przejął Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada. Od 1 października 2016 r. Kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu został dr hab. n. med. Jerzy Piecuch.

 

 

 

ODDZIAŁoddziała

 

 

sala chorych

SALA CHORYCH

SALA OPERACYJNA

SALA OPERACYJNA

Na przełomie 2006/2007 r. przeprowadzono gruntowną modernizację Oddziału oraz bloku operacyjnego dostosowaną do norm określonych przez wymogi Unii Europejskiej. Wzbogacono sprzęt medyczny m.in. o najnowszej generacji laparoskop, zakupiono nowe stoły operacyjne. Wyremontowano i przystosowano do nowoczesnych warunków audiowizualnych salę dydaktyczną wykorzystywaną do ćwiczeń seminaryjnych ze studentami oraz posiedzeń naukowych pracowników katedry i oddziału. Uroczyste otwarcie Oddziału nastąpiło w dniu 12.10.2007, uroczystość przypadła w dniu obchodów 100-lecia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Obecni byli Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa, przedstawiciele najwyższych władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Urzędu Miasta Zabrze.